Privātuma politika
Sīkdatņu politika
Darba vakances

“STATS grupas” klientu privātuma aizsardzības un datu apstrādes politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «STATS INVEST» , turpmāk saukta – «STATS INVEST»

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003636700,

Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039
e-pasts: stats@stats.lv

2. Personas datu apstrādes operators

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «STATS INVEST» , turpmāk saukta – «STATS INVEST»

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003636700,

Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039
e-pasts: stats@stats.lv

3. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?

«STATS INVEST» sagatavojis savu Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz „STATS Invest» pārstāvētā zīmola «STATS grupa» praksi attiecībā uz informāciju, ko «STATS INVEST» ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot «STATS grupa» produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī «STATS grupa» interneta vietnes www.stats.lv , turpmāk – «Vietne» , apmeklēšanu. «STATS INVEST» ietilpst STATS grupas uzņēmumu grupā (skatīt http://stats.lv/par-mums/), turpmāk – «STATS grupa» , sastāvā. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.

4. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?

«STATS Invest» iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājaties «STATS Invest» produktus vai pakalpojumus, interesējaties par telpu īri, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem vai piedalāties «STATS Invest» organizētajos pasākumos.

«STATS Invest» apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizētu «STATS Invest» attiecības ar klientiem.

«STATS Invest» izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, pēc-pārdošanu un dzīvokļu un citu platību rezervāciju, kā arī mārketinga akciju organizēšanai, ko veic «STATS Invest» vai jebkura STATS grupā ietilpstoša kompānija. Ja vēlāk «STATS Invest» rīcībā būs telpas, kas atbildīs Jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālus.

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, «STATS Invest» drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādātu vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

4.1. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai:

«STATS Invest» drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamībās gadījumā «STATS Invest» drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus «STATS Invest» apakšuzņēmējiem (piemēram, remontdarbu veikšanai) un citiem sadarbības partneriem (piemēram, ēku pārvaldniekiem).

4.2. Mārketingam:

4.2.1. Informēšanai, saziņai ar Jums.

«STATS Invest» drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar «STATS Invest» produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.2. «STATS Invest» drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par «STATS Invest» vai STATS grupā ietilpstošo uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm;

4.2.3. «STATS Invest» iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai

4.2.4. «STATS Invest» drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu STATS grupas produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.5. «STATS Invest» Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

5. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?

 • vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
 • jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
 • jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamo telpu raksturojums, rajons, stāvs u.tml.;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām —līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
 • e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Jūsu pirkumu vēsture;
 • Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
 • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.

6. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?

Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

«STATS Invest» nodrošina Jūsu personas datus neizpaušanu trešajām personām ārpus STATS grupas, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.

«STATS Invest» var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana, apsaimniekošana u.tml.

«STATS Invest» var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka «STATS Invest» var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi .Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

8. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

9. Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, «STATS Invest» ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

10. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas «STATS Invest» datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz «STATS INVEST» pēc adreses: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka «STATS Invest» nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt «STATS Invest» apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz STATS INVEST» pēc adreses: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039,, vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma nobeiguma daļā.

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu datu apstrādes atteikuma gadījumā , mēs nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus!

11. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar «STATS Invest» pa e-pastu info@amberpines.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

Sīkdatņu politika

Šajā vietnē ir izmantotas sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai uzlabotu vietnes lietojamību un piedāvātu Jums pielāgotus reklāmas materiālus. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un ar to saistītu personas datu apstrādei. Jebkurā brīdī Jūs varat bloķēt un dzēst sīkdatnes, kas ietver informāciju par Jums. Lūdzam ņem vērā, ka sīkdatņu bloķēšana var ietekmēt vietnes pārlūkošanu. 

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz tīmekļa vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.
 • Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli).

Trešo pušu sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam arī uzticamu trešo pušu sniegtās sīkdatnes. Sadaļas tupinājumā uzzināsiet, ar kuru trešo pušu sīkdatnēm Jūs varētu saskarties, izmantojot šo vietni.

Šī lapa izmanto Google Analytics, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analītikas risinājumiem tīmeklī, kas ļauj mums saprast, kā mūsu lapas apmeklētāji izmanto šo vietni, un kādos veidos mēs varam uzlabot tās lietošanas pieredzi. Šīs sīkdatnes var izsekot to, cik ilgu laiku Jūs pavadāt vietnē un to, kādas lapas Jūs apmeklējat, lai mēs varētu turpināt radīt saistošu saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google Analytics sīkfailiem, lūdzu apmeklējiet Google Analytics mājaslapu.

Mēs šajā vietnē izmantojam arī  sociālo mediju pogas un / vai spraudņus, kas ļauj Jums izveidot savienojumu ar savu sociālo tīklu. Lai to nodrošinātu, virkne sociālo tīklu, ieskaitot Facebook, Twitter, LinkedIn, uzstādīs sīkdatnes, izmantojot mūsu mājas lapu. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas, lai uzlabotu Jūsu profilu attiecīgajā vietnē vai izmantotas datiem, kuri vietnēm ir pieejami dažādiem mērķiem. Šie mērķi ir izklāstīti  vietņu privātuma politikas dokumentos.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies.

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/

STATS uzņēmumu grupas PAZIŅOJUMS par personas datu apstrādi un tās mērķiem PRETENDENTIEM UZ DARBA VAKANCĒM

Šis personas datu apstrādes paziņojums attiecas uz visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties konkursos un atlases procesos uz jebkura STATS grupas uzņēmuma darba vakancēm.

 1. Paziņojumā lietotie termini:

  STATS grupu veido sabiedrības: SIA “STATS INVEST”, SIA “STATS RENT”, SIA “STATS INCOM”, SIA “EASY BUILDING” u.c. uzņēmumi, kuru uzskaitījums atrodams uzņēmuma vietnē www.stats.lv.

  Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

  Apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

  Pārzinis – STATS grupas uzņēmums, kas ir izsludinājis vakanci, tādējādi nosakot personas datu apstrādes mērķus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kontaktinformācija saziņai tiek norādīta darba sludinājumā.

  Datu apstrādātājs – SIA “STATS INVEST” (reģ.nr.40003636700, juridiskā adrese: Bērzaunes iela 11a, Rīga, e-pasts saziņai: stats@stats.lv, t.67032550) – STATS uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, kas Pārziņa vārdā apstrādā personas datus, nodrošina visus ar personāla vadību saistītos pakalpojumus, tai skaitā, pārvalda personāla atlases procesus.

  Pretendents – datu subjekts, kurš ir atsaucies uz darba piedāvājumu, iesūtot savu pieteikumu uz vakanci un īsu profesionālās dzīves gājuma, prasmju un kvalifikācijas aprakstu (CV).

 2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

  Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam STATS grupas uzņēmumu vakanto amatu kandidātu/pretendentu un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, datu apstrādi.

  Šā paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas pretendēt uz STATS grupas uzņēmumos izsludinātajem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem. Vēlamies sniegt Jums vispārīgu informāciju par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka arī citos dokumentos mūsu interneta vietnē var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

  Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par to drošību.

  Šī ir paziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojuma aktualizācija tiek veikta vienu reizi gadā vai arī pēc nepieciešamības (piemēram, neatbilstošas datu apstrādes precedenta gadījumā).

 3. Pretendenta datu iegūšanas veidi

  Jūsu personas datus mēs iegūstam kādā no sekojošiem veidiem:

  1. No Pretendenta paša, kad tas iesniedz mums CV un pievieno citus dokumentus dalībai darba vakanču portālos un/vai uzņēmuma vietnē izsludinātā konkursā uz vakanto amatu, kad tas zvana mums, raksta uz e-pasta vai pasta adresi adresi vai kontaktējas klātienē;
  2. No Pretendenta iepriekšējiem darba devējiem vai vadītājiem, ja Pretendents ir norādījis viņu kontaktinformāciju atsauksmju iegūšanai;
  3. No Pretendenta intervijas laikā un/vai savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
  4. No trešās personas, kura Pretendenta vārdā un ar Pretendenta piekrišanu uzrunā mūs;
  5. No videonovērošanas ierakstiem, ierodoties uz interviju mūsu centrālajā birojā Bērzaunes ielā 11a, Rīgā..
 4. Pretendenta personas dati un personas datu apstrādes nolūki

  Pretendentu personas datus mēs ievācam, lai veiktu personāla atlases procesus, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses. Nepilnīgu vai nepatiesu personas datu iesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu.

  Mēs apstrādājam Pretendenta personas datus atbilstoši iepriekš definētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

  1. Potenciālo darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

   Šī nolūka ietvaros mēs saņemam pretendentu CV un tam pievienotos dokumentus (pieteikums, motivācijas vēstule, atsauksme u.tml.), sazināmies ar Pretendentu un Pretendenta norādītajiem atsauksmju sniedzējiem, ar Pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un aizstāvētu savas intereses tiesvedībā, ja rodas nepieciešamība.

   Šim nolūkam un iepriekšnorādītajiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši dati: Pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), izglītība un darba pieredze, informācija par konkrētiem dokumentiem un prasmēm, kas nepieciešamas konkrētam amatam (piemēram, autovadītāja apliecība) personas, kura var sniegt atsauksmes, kontaktinformācija, jebkura publiski pieejama informācija par Pretendentu kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

   Juridiskais pamats:

   • Piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts) attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem,
   • Juridisku pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts) atsevišķos gadījumos uz atsevišķu datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam,
   • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts, 9. panta otrās daļas e punkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.
  2. Darba tiesisko attiecību nodibināšanai

   Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veicam Pretendenta identifikāciju, pārbaudām kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus, noformējam darba līgumu.

   Šim nolūkam mums nepieciešami vismaz sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, tālruņa numurs, izglītības un kvalifikāciju dati, informācija par darba tiesiskajām attiecībām (darba attiecību sākuma datums, amats, darba pienākumu apraksts, darba samaksas apmērs, bankas konta numurs, veselības dati tādā apmērā, kā tie ir uzrādīti obigātās veselības pārbaudes kartē).

   Juridiskais pamats:

   • Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts, Darba likuma 35., 36. pants,  40. panta 2. daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta otrās daļas b punkts),
   • Juridisku pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts) attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošanai par nodarbinātības faktu valsts institūcijām, piemēram, Valsts Ieņēmumu dienestam,
   • Pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta otrās daļas b punkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati, piederība arodbiedrībai) apstrādi.
  3. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

   Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu centrālās biroja ēkas Bērzaunes ielā 11a, Rīgā, kā arī vairāku citu STATS grupas uzņēmumu struktūrvienību biroja ēku un pieguļošās teritorijas videonovērošanu, par ko Pretendentu informē brīdinājuma zīmes, kas ir izvietotas pie ieejām teritorijā un ēkās.

   Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: videoierakstos esošie dati, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u.tml.

   Juridiskais pamats:

   • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts.
  4. Dokumentu arhivēšanai

   Šī nolūka ietvaros mēs veicam personas datu arhivēšanu, lai ievērotu obligātās prasības par arhīva uzturēšanu.

   Juridiskais pamats:

   • Likuma “Par grāmatvedību” 10. panta  nosacījumi.
 5. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem

  Mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

  Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

  1. Pārziņa uzņēmuma, SIA “STATS INVEST”un citu uzņēmumu, kas ietilpst STATS grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešīe vadītāji, personāla daļas darbinieki,
  2. Trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz Pārzinim jaunu darbinieku atlases procesā, piemēram, profesionālās personāla atlases kompānijas, pretendentu datu bāžu pakalpojumu sniedzēji,
  3. Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai minimāli nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti u.c. personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ietilpst STATS grupā, personāla atlases procesu, vizītkaršu izgatavotāji, lidsabiedrības, viesnīcas (ar komandējumiem saistīto pienākumu izpildei) u.tml.,
  4. Valsts un pašvaldības institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, nodokļu pārvaldes, tiesībsargājošās iestādes,
  5. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas kompānija, obligātās veselības pārbaudes veicēja organizācija,
  6. Pakalpojumu organizētāji vai sniedzēji, piemēram, dalībai velo maratonā, skriešanas sacensībās, sporta klubu abonementu iegādei, apmācības pakalpojumu sniedzēji u.tml.,
  7. Bijušajie Pretendenta darba devēji vai vadītāji, kuru kontaktinformāciju Pretendents ir uzrādījis atsauksmju/rekomendāciju iegūšanai.
 6. Jūsu personas dati netiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
 7. Cik ilgi mēs glabāsim Pretendenta personas datus?

  Pretendenta personas dati (CV un tam pievienotie dokumenti) tiek glabāti līdz konkursa noslēgumam, kā arī 3 (trīs) mēnešus pēc tā, lai piedāvātu darbu konkrētajam pretendentam tad, ja darbā pieņemtais Pretendents pārbaudes laikā atsakās turpināt darba tiesiskās attiecības, kā arī lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedībām pret mums.

  Ja Pretendents ir iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, viņa personas dati tiek nekavējoties izdzēsti, neizdrukājot tos papīra formātā.

  Ja Pretendenta iesūtītie CV un tam pievienotie dokumenti satur sensitīvus personas datus, Pretendents tiek nekavējoties informēts par to un viņa iesūtītie dokumenti tiek nekavējoties izdzēsti/iznīcināti. Pretendentam tiek piedāvāts pārskatīt savus pieteikuma dokumentus un iesniegt tādā formā, kas nesatur sensitīvus personas datus.

  Ja Pretendents ir devis piekrišanu izmantot savu CV un tam pievienotos dokumentus arī vēlākām atlasēm, mēs glabājam Pretendenta datus 6 (sešus) mēnešus no piekrišanas saņemšanas brīža.

  Ja ar Pretendentu tiek noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti var tikt pievienoti personlietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

 8. Pretendenta tiesības attiecībā uz iesniegto personas datu apstrā

  Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pārzinim nodrošināt piekļuvi saviem personas datiem, aktualizēt tos vai pieprasīt to apstrādes ierobežošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā atbildēsim uz to normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti – viena mēneša laikā).

  Informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem varat iegūt vai realizētcitas savas kā datu subjekta tiesības:

  • Iesniedzot iesniegumu (brīvā formā) klātienē un identificējot sevi STATS grupas centrālajā birojā Bērzaunes ielā 11a, Rīgā, LV–1039, katru darba dienu no 09.30 līdz 17.30,
  • Nosūtot iesniegumu mums uz e-pasta adresi: stats@stats.lv, vēlams – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
  • Nosūtot iesniegumu ierakstītā vēstulē pa pastu uz adresi Bērzaunes ielā 11a, Rīgā, LV–1039.

  Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

 9. Piekrišanas atsaukšana

  Pretendenta personas datu apstrāde pamatojas uz Pretendenta piekrišanu, kas tiek realizēta brīdī, kad Pretendents atsūta savu CV un citus pievienotos dokumentus uz darba sludinājumā norādīto e-pasta adresi. Pretendentam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu apstrādāt viņa personas datus, nosūtot iesniegumu brīvā formā, izmantojot jebkuru šajā dokumentā norādīto kontaktēšanās formu ar Pārzini (pasts, e-pasts, klātiene). Tādā gadījumā tiek pārtraukta Pretendenta datu apstrāde un dati tiek nekavējoties dzēsti, par to rakstiski informējot Pretendentu.

  Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

 10. Sūdzības iesniegšana saistībā ar personas datu apstrādi

  Ja Pretendentam ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar viņa personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums, izmantojot jebkuru šā paziņojuma 7. punktā minēto kontakta formu.

  Ja tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši atrisināt radušos problēmsituāciju un pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts Inspekcijai.

 11. Jūsu datus mēs neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.
 12. Pretendentu atlases procesa norises kārtība:
  1. Izsludinām pieteikšanos uz amata vakanci darba sludinājumu portālā (uz 2 ( divām) nedēļām vai mēnesi).
  2. Pretendentu iesūtītos CV un tiem pievienotos dokumentus saņem Datu apstrādātāja pilnvarotā persona – personāla vadītājs un apkopo tos, izdrukājot papīra formātā iesniegšanai Pretendentu atlases komisijai.
  3. Pretendentu atlases komisija: Datu apstrādātāja pilnvarotā persona (personāla vadītājs, turpmāk tekstā – personāla vadītājs) kopā ar Pārziņa pilnvaroto personu (potenciālā darbinieka turpmākais tiešais vadītājs)  iepazīstas ar Pretendentu iesūtītajiem CV un tiem pievienotajiem dokumentiem un izvērtē to atbilstību sludinājumā publicētajām prasībām.
  4. Pēc sludinājuma termiņa iztecēšanas Pretendentu atlases komisija izvēlas Pretendentus (parasti 5–10) interviju 1. kārtai. Personāla vadītājs zvana Pretendentiem uz 1. interviju kārtu un organizē interviju grafiku, kā arī nepieciešamības gadījumā turpina kontaktēties ar Pretendentiem līdz konkursa noslēgumam.
  5. Pēc 1. interviju kārtas atlases komisija izvirza 3–5 pretendentus uz 2. interviju kārtu, kur Pretendenta profesionālo kompetenču un atbilstības amatam novērtēšanā piedalās komisija paplašinātā sastāvā – personāla vadītājs kopā ar Pārziņa pilnvarotajām personām (potenciālā darbinieka turpmākais tiešais vadītājs un valdes loceklis/-ļi).
  6. Pēc 2. interviju kārtas ar atlases komisijas dalībnieku balsu vairākumu par atbilstošāko amatam atzīto Pretendentu uzrunā personāla vadītājs un piedāvā dibināt darba tiesiskās attiecības. Saņemot Pretendenta piekrišanu, personāla vadītājs informē Pretendentu par darba līguma noslēgšanai papildus nepieciešamo personas datu minimumu. Tiek noslēgts darba līgums un izveidota personlieta, kurā tiek glabāts Pretendenta iesūtītais CV un tam pievienotie dokumenti. Konkurss tiek uzskatīts par noslēgtu.
  7. Visus Pretendentus, kas tika uzaicināti un 2. un/vai 1. interviju kārtu, personāla vadītājs paziņo par atlases rezultātiem, izmantojot Pretendentu norādītos kontaktu veidus.
  8. Pārzinim ir tiesības uzrunāt Pretendentu/-us, kurus viņš atzīst par pietiekami atbilstošiem jau aizņemtajai vakancei vai augstu novērtē viņa/-u kompetences, un lūgt atļauju saglabāt saņemtu informāciju par Pretendentu, lai informētu viņu par turpmākajām Pārziņa vai jebkura cita STATS grupas uzņēmuma vakancēm. Ar šādu mērķi uzglabātu personas datu glabāšanas termiņš ir 6 (seši) mēneši.
  9. Pārējo pretendentu, kas netika uzaicināti uz interviju, CV un citi pievienotie dokumenti tiek glabāti 3 (trīs) mēnešus, sākot no darba sludinājuma termiņa beigu datuma, un pēc tam izdzēsti/iznīcināti.