Aktīvi turpinās būvniecības darbi topošajā VST tehnoloģijas paneļu ražotnē Liepājā

Būvuzņēmējs SIA “UPTK” ir pilnībā izbūvējis ražošanas ēkas pamatus, norit darbi pie dzelzbetona kollonu, metāla nesošo konstrukciju, jumta nesošo konstrukciju un ārsienu izbūves.

Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit.

Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārtas ietvaros (līguma Nr. 3.1.1.5/19/A/011).