VST ražotnē Liepājā noslēgti būvdarbi

Ir pabeigti būvdarbi un uzsākti sagatavošanās darbi SIA “EB Liepāja” ražošanas ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tiek gatavots atzinums par būves gatavību ekspluatācijai un iesniegti tehniskie un speciālie noteikumi izsniedzējiem.

Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit.

Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārtas ietvaros (līguma Nr. 3.1.1.5/19/A/011).