Uzsākti ražotnes būvprojekta izstrādes darbi

Veiksmīgi turpinot darbus pie ražotnes izveides Liepājā, SIA “EB Liepāja” ir noslēgusi līgumu ar SIA “UPTK” par ražošanas ēkas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. Šobrīd ir uzsākti būvprojekta izstādes darbi –  veikta ģeotehniskā izpēte un sagatavots ģeotehniskās izpētes pārskats, tiek precizēts projektēšanas uzdevums. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, […]