Uzsākti ražotnes būvprojekta izstrādes darbi

Veiksmīgi turpinot darbus pie ražotnes izveides Liepājā, SIA “EB Liepāja” ir noslēgusi līgumu ar SIA “UPTK” par ražošanas ēkas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.

Šobrīd ir uzsākti būvprojekta izstādes darbi –  veikta ģeotehniskā izpēte un sagatavots ģeotehniskās izpētes pārskats, tiek precizēts projektēšanas uzdevums.

Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit.

Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārtas ietvaros (līguma Nr. 3.1.1.5/19/A/011).