Turpinās ražotnes izveide Liepājā 29.12.2023

29.12.2023 Veiksmīgi ir noslēgusies projekta īstenošana. Ražošanas ēkā jaunais telpu nomnieks SIA “Golden Fields Factory LV” ir uzstādījis ražošanas tehnoloģiskās līnijas, ir uzsākts ražošanas process, kā arī ir radītas jaunās darba vietas.

VST ražotne nodota ekpluatācijā

2022. gada 29. novembrī Liepājas pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā SIA “EB Liepāja” administratīvo un ražošanas ēku. Ražotne atrodas Karostas industriālajā teritorijā un tās fasādē ir atjaunota un integrēta vēsturiskā Karostas apbūve. Šobrīd tiek uzsākts darbs pie ražošanas līnijas izvietošanas un jauno darba vietu izveidošanas, lai VST tehnoloģijas paneļu ražotne uzsāktu darbu līdz 2023.gada II ceturksnim. […]

VST ražotnē Liepājā noslēgti būvdarbi

Ir pabeigti būvdarbi un uzsākti sagatavošanās darbi SIA “EB Liepāja” ražošanas ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tiek gatavots atzinums par būves gatavību ekspluatācijai un iesniegti tehniskie un speciālie noteikumi izsniedzējiem. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu […]

Turpinās darbs pie VST ražotnes izbūves Liepājā

Noslēguma posmā šobrīd ir būvdarbi topošajā VST ražotnē Liepājā, ko realizē STATS grupas uzņēmums SIA “EB Liepāja”. Šobrīd tiek veikti iekšējās apdares un komunikāciju izbūves darbi, kā arī uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi. Ģeopolitiskās situācijas dēļ kavējas atsevišķu materiālu piegādes, tāpēc ir pagarināts būvdarbu izpildes termiņš. Būvniecības darbi topošajā VST tehnoloģijas paneļu ražotnē Liepājā tuvojas noslēgumam […]

Būvdarbi VST ražotnē Liepājā tuvojas noslēgumam

STATS grupas VST ražotne Liepājā

Būvniecības darbi topošajā VST tehnoloģijas paneļu ražotnē Liepājā tuvojas noslēgumam – drīzumā tiks pabeigti arī ražošanas ēkas iekšdarbi un uzsākta teritorijas labiekārtošana. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. […]

Uzsākti būvdarbi ražotnes izveidei Liepājā

eb liepaja

Turpinot darbus pie ražotnes izveides Liepājā, SIA “UPTK” izstrādātais būvprojekts ir saņēmis pozitīvu ekspertīzes atzinumu, ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un ir uzsākti būvdarbi objektā. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un […]

Izstrādāts būvprojekts rūpnīcas izveidei Liepājā

Veiksmīgi turpinot darbus pie ražotnes izveides Liepājā, SIA “UPTK” ir iesniedzis saskaņošanai izstrādāto būvprojektu, kas pēc apstiprināšanas no SIA “EB Liepāja” puses tiks nodots būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu […]

Piedalāmies dienesta viesnīcu būvniecībā Nīderlandē

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, pavasarī “Easy Building” uzsāka darbus pie ļoti apjomīga projekta – trīs jaunām ēkām ar kopējo platību 14 000 m2 Māstrihtas Viesnīcu menedžmenta augstskolas kompleksā. “Kaut kur nokļūt, ņemot vērā tikko kā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un visā pasaulē valdošo paniku, jau bija gandrīz neiespējamā misija. Spiedienu radīja arī termiņi, jo […]

Uzsākti ražotnes būvprojekta izstrādes darbi

Veiksmīgi turpinot darbus pie ražotnes izveides Liepājā, SIA “EB Liepāja” ir noslēgusi līgumu ar SIA “UPTK” par ražošanas ēkas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. Šobrīd ir uzsākti būvprojekta izstādes darbi –  veikta ģeotehniskā izpēte un sagatavots ģeotehniskās izpētes pārskats, tiek precizēts projektēšanas uzdevums. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, […]

Noslēgusies iepirkuma procedūra ražošanas ēkas projektēšanai, būvniecībai un autoruzraudzībai

Iepirkuma procedūra “SIA “EB Liepāja” ražošanas ēkas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Liepājā, Zemgales ielā 11” ir izvērtēta un ir pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “UPTK”. Vairāk par ražotnes izveidi varat lasīt šeit. Projekts “Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu […]